De praktijken waar ik werkzaam ben hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt uw behandeling dus altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent hanteer ik de tarieven zoals deze ook worden gehanteerd in de praktijken waar ik werkzaam ben. Graag wijs ik u erop dat het uw verantwoordelijkheid is na te gaan of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Voor hulp hierbij of voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.
Voor verdere informatie verwijs ik u door naar de websites van de betreffende praktijken:
www.fysiobezuidenhout.nl
of www.reaxion.nl